Hỏi đáp tuyển dụng

1. Làm thế nào để ứng tuyển ?

Trả lời: Mời bạn đọc ngay Quy trình tuyển dụng nhé !

2. Sau bao lâu thì có kết quả ứng tuyển ?

Trả lời: Quá trình chọn lựa, cân nhắc ứng viên sau tối đa 7 ngày sẽ có thông báo nhé.

3. Không có tin tuyển dụng, ứng viên có thể tham gia ứng tuyển không ?

Trả lời: Hoàn toàn được nhé, sau khi nhận được thông tin ứng viên, bộ phận tuyển dụng sẽ lưu trữ thông tin và liên lạc lại với ứng viên khi có nhu cầu tuyển dụng.