Câu hỏi khách hàng
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Câu hỏi khách hàng

1. Khi một khách hàng đồng sở hữu biệt thự có được chuyển nhượng phần sở hữu cho người khác không?

Trả lời: Được. Thông tin về việc chuyển nhượng Biệt thự như đã nói ở trên. Các bên trả các phí và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của Nhà nước.

2. Khách hàng có được mua chung biệt thự không?

Trả lời: 

-Khách hàng được mua chung Biệt thự. Tất cả các đồng chủ sở hữu sẽ cùng ký Hợp đồng mua bán và các văn bản, thỏa thuận với Chủ đầu tư. Hoặc:
-Các đồng chủ sở hữu có văn bản ủy quyền (được công chứng hợp lệ) cho một hoặc một số đồng sở hữu thay mặt để ký kết với Chủ đầu tư.

3. Khách mua có được chuyển nhượng biệt thự không?

Trả lời:

-Theo Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 (“Thông tư 16”), trước khi nhận bàn giao Biệt thự từ Chủ đầu tư, Bên Mua được quyền chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán
-Từ 01/7/2015, sau khi nhận bàn giao Biệt thự cho đến trước khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu, thì Bên Mua vẫn được bán/chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán Biệt Thự;
-Sau khi Biệt thự được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Thủ tục, điều kiện chuyển nhượng thực hiện theo Hợp đồng Mua bán và quy định của pháp luật hiện hành.

Câu hỏi khách hàng
Rate this post
Bài viết liên quan khác